Khách hàng của AHMAD / Khách hàng của AHMAD
Khách hàng thân thiết tại Việt Nam

1. Siêu thị: 

                 Toàn bộ các hệ thống Siêu thị trên toàn quốc bao gồm cả (Big C và METRO),

2. Một số khách hàng thân thiết: 

 

Các bài khác:
  Khách hàng thân thiết trên thế giới
 

Phân phối độc quyền tại Việt Nam: Công ty TNHH PHẠM
Địa chỉ: 30 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội
                   Tel: (04) 37.32.21.90 / Fax: (04) 37.32.21.89      
             
 

k